Jawapan

2016-07-26T23:01:30+08:00
Ciri- ciri Tamadun Mesir Purba
Petempatan kekal
·       Firaun Menes Berjaya menyatukan semua nome di bawah satu kerajaan
·       Beliau memulik bandah Thinis sebagai pusat pentadbiran
·       Kemudian, pusat pentadbiran berpindah ke bandar Memphis
·       Bandar menjadi tempat kediaman diraun, pusat pentadbiran, pusat perdagangan, pusat keagamaan dan pusat tumpuan penduduk
Organisasi sosial
·       Dalam masyarakat mesir, firaun atau raja mesir menduduki tempat tertinggi
·       Firaun berkuasa mutlak dan dianggap suci
·       Firaun di anggap sebagai jelmaan Tuhan Horus pada zaman kerajaan lama, tetapi pada zaman pemerintahan dinasti ketiga dan keempat, firaun dianggap sebagai Raja Matahari kerana masyarakat Mesir percaya firaun ialah anak Tuhan Matahari, Amon- Re
·       Jawatan firaun di sandang secara warisan
·       Tanggungjawab firaun ialah ketua pentadbit, ketua pendeta, ketua hakim, ketua pahlawan dan pemilik tanah
·       Di bawah raja, terdapat satu golongan yang terdiri daripada bangsawan, rahib tuan tanah dan jurutulis
·       Golongan seterusnua ialah rakyat yang bebas yang terdiri daripada petani, pedagang dan artisan.
·       Golongdan hamba menduduki tempat yang paling rendah dalam masyarakat ini.
·        
Sistem pemerintahan
·       Raja Mesir atau firaun mengeruai system pemerintahan
·       Golongan bangsawan membantu firaun menjalankan pentadbiran, menjaga keamaan, mengurus dan mengagihkan pengeluaran makanan di dalam Negara
·       Golongan bangsawan dilantil sebagai pegawai, penasihat dan gabenor yang mentadbit wilayah yang ditakluki
·       Golongan rahib ditugaskan untuk mentadbit hal-hal keagaam
·       Para turutilis yang terdiri daripada orang awam dilantik untik mencatat segala urusan kerajaan
·       Wanita juga boleh mengiktiraf sebagai pemimpin. Hal ini terbukti dengan pelantikan seorang firaun wanita, iaitu Firaun Hatshepsut pada zaman emprayar
·       Antara pembaharuan yang dijalankan oleh Firaun Hatshepsut ialah membina terusan untuk pertanian dan menukarkan padang pasit kepada tanah pertanian yang subur
·       Pencapaian Firaun Hatshepsut dapat membuktikan wanita mampy memerintah dan memiliki taraf yang tinggi.
Pengkhususan pekerjaan
·       Masyarakat Mesir menjalankan pengkhususan pekerjaan seperti menenum kain, membuat barang tembikar, membuat pelbagai jenis peralatan, melombang emas, berdagang dan nertani
·       Tekstil dan kertas menjadi export Mesir Purba
·       Sg Nil menjadi system pengangtukan air yang terpenting
·       Sistem tulisan
·       Sistem tulisan Tamadun Mesir Purba dipanggil hieroglif
·       Hieroglid berasaskan kombinasi gambar dan symbol yang berdasarkan bunyi
·        Kepentingan system tulisan dalam tamadun ini adalah until mencatat rekod pertanian, merekod pengutipan cukai, merekod urusan keagaamn dan merekod amalan ritual kepercayaan.
Agama dan kepercayaan
·       Masyarakat mengamalkan politesme, iaitu percaya kebada bangyak tuhan
·       Setiap tuhan yang disembah dikaitan dengan unsure alam seperti Re( Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit) dan Amun ( Tuhan Anging)
·       Mereka percaya kepada kehidupan selepas mati
I HOPE THIS INFORMATION CAN HELP YOU