Jawapan

2016-07-27T17:39:40+08:00
   Graf bar mudah menunjukkan ( ... ... ) . Saya memilih graf bar mudah kerana data dan maklumat dalam bentuk graf bar mudah mudah ditafsir, mudah dibaca dan mudah difahami. 
    Berdasarkan graf tersebut, ( ... ... ) merupakan masalah utama sistem pengangkutan di ( ... ... ) . Terdapat ( ) orang bersetuju dengan masalah tersebut. Hal ini demikian kerana (.........) .
     ( ... ... )merupakan masalah sistem pengangkutan seterusnya di (..) . Terdapat ... orang mengatakan masalah tersebut. .......Ketiga, Keempat....
      Terdapat (bilangan terendah) orang menyatakan bahawa (... ... ) merupakan masalah sistem pengangkutan di ... Hal ini demikian kerana ...

*1. Bilangan reponden boleh tulis dalam percentage, fraction atau whole number.

2 3 2