EMERGENCY !!! can someone hlp me for this question? (more ans for sure)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan pembentukan Malaysia dalam usaha membentuk masyarakat bersatu padu , kerjasama dan tolak ansur antara kaum.

1

Jawapan

  • Get
  • Tangan Bantuan
2016-07-29T15:17:31+08:00
=Semangat kerjasama , setia kawan dan sikap toleransi antara pemimpin dengan rakyat telah diwujudkan


=Kestabilan politik , kemakmuran ekonomi dan kejasama dalam sosial akan terus berkekalan sampai bila – bila .


=Melalui pembentukan Perlembagaan Persekutuan 1957 membuktikan sebarang perbalahan dan konflik antara orang Melayu dan orang bukan Melayu dapat diselesaikan khususnya dengan tolak ansur dan kerja sama.