Jawapan

  • Get
  • Tangan Bantuan
2016-07-29T14:56:20+08:00
-Menjalankan aktiviti permuziuman seperti menyelidik, mengumpul, merekod dan menerbitkan segala khazanah warisan sejarah negara;

-Mempamerkan dan memanfaatkan bahan artifak warisan sejarah negara bagi tujuan pendidikan masyarakat ke arah pembinaan jati diri dan pembangunan bangsa

-Menjadikannya sebagai salah satu produk pelancongan negara.