Jawapan

2016-07-29T23:10:02+08:00
Maksud Pembandaran Pembandaran ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Pembandaran juga berlaku apabila petempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks sifatnya seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana dan akhirnya menjadi bandar raya. Pembandaran yang berlaku akan menyebabkan berlakunya pelbagai kesan positif seperti peningkatan sistem pengangkutan dan perhubungan, peningkatan kemudahan awam sosial, peningkatan taraf hidup penduduk dan wujudnya banyak peluang pekerjaan. Proses pembandaran juga akan menyebabkan pelbagai kesan negetif seperti pencemaran bunyi , pencemaran udara, fenomena cuaca seperti hujan asid, penipisan lapisan ozon, pulau haba,rumah hijau dan pelbagai kemusnahan hutan. Kesan Positif 1) Peningkatan Sistem Pengangkutan & Perhubungan Ø Sistem pengangkutan dan perhubungan dipertingkatkan seperti jalan raya dan lebuh raya. Perkhidmatan pengangkutan bertambah baik dan lebih cekap. 2) Peningkatan Kemudahan Awam Sosial Ø Kemudahan rekriasi seperti taman permainan, padang golf,taman bunga dan tempat hiburan bertambah. Kemudahan kesihatan bertambah baik dan lengkap dengan peralatan moden. 3) Peningkatan Taraf Hidup Penduduk Ø Kediaman lebih selesa, pendapatan yang tetap dan lumayan, pusat pendidikan dinaik taraf dan membuka lebih banyak kemudahan kesihatan. 4) Wujudnya Banyak Peluang Pekerjaan Ø Peluang pekerjaan bertambah dalam pelbagai bidang seperti bidang perkhidmatan, perniagaan, perdagangan dan pembinaan.