Encik Fattah memperuntukan wang sebanyak RM2000 untuk membaiki rumah dan membayar upah 2 orang pekerjanya.1 per4 daripada wang tersebut digunakan untuk membeli peralatan,60 peratus daripada baki wang itu diberi kepada pekerja pertama manakala selebihnya diberi kepada pekerja kedua.
Berapakah jumlah upah yang diterima oleh pekerja kedua?

2

Jawapan

2016-07-28T15:35:40+08:00
1 per 4 = 1 × 2000 ÷ 4
= 8000
60% = 60 × 8000
= 480000 ÷ 100
= RM4800
2016-07-28T21:04:33+08:00
1per 4:beli peralatan
60%:baki tadi beri pada pekerja pertama
lebih bagi pekerja kedua 
1/4x2000:500
60%x1500:900
pekerja kedua: 1500-900
                      :600