Jawapan

2016-07-28T21:13:34+08:00
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Bangsa mempunyai tiga maksud utama:

Jenis manusia daripada satu asal keturunan, contohnya bangsa Melayu. Lihat kaum.Kumpulan manusia dalam satu ikatan tatanegaraan, contohnya bangsa Malaysia.
Rencana ini menggunakan maksud yang kedua.Satu kelompok atau kumpulan manusia yang sama di sesuatu kawasan atau tempat
2016-07-28T21:13:35+08:00
Budaya dan bangsa ialah perlakuan adat suatu kaum mengikut bangsa mereka