Lisa ada 100 buku.Dia memberikan kepada kawannya 12 buku.Baki buku tersebut dibahagi kepada dua.Separuh didermakan kepada perpustakaan.Setelah didermakan... 11 buku telah koyak.Jadi, buku yang tidak koyak itu diberikan kepada kawannya sebanyak 23 buku.Lisa membaca buku sebanyak 9 buku.Berapakah buku yg belum dibaca?

2

Jawapan

2016-08-01T22:27:41+08:00
100-12=88
88 bahagi 2 = 44
44-11=33
33-23=10
10-9=1
belum baca 1buah 


2016-08-02T09:57:40+08:00
100-12 = 88

88 divide 2 = 44

44-11=33

33-23 =10

10-9=1

1 book left