Jawapan

2016-08-04T21:50:20+08:00
Definisi berbudi bahasa

- Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, budi ditakrifkan sebagai kebajikan, bahasasebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satukelompok manusia. Amalan mulia membawa maksud satu tanggapan berkenaanperkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atauukuran. Amalan mulia sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Budibahasa dan amalan mulia boleh disimpulkan sebagai budi pekerti, tingkahlaku,perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan oranglain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. Menurut bukuTesaurus Bahasa Melayu dan pengarangnya Ainon Mohd. Dan Abdullah Hassan pulamentakrifkan budi bahasa ialah satu etiket,adab sopan santun,pekerti,akhlak yangberadat dan berbahasa.

Kepentingan berbudi bahasa

- Melahirkan individu yang beretika
Melahirkan masyarakat yang lebih bertamadun
Mewujudkan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum
Menjana industri pelancongan negara
Pemimpin yang berdedikasi juga dapat dilahirkan