MEMISAHKAN AYAT

Kehidupan remaja masa ini semakin mancabar dan sukar dikawal sehingga banyak yang terjebak dalam pelbagai gejala sosial seperti gengsterisme.Remaja lebih suka hidup bebas dan tidak suka terlalu dikongkong oleh ibu bapa kerana mereka beranggapan bahawa peraturan ibu bapa menyulitkan pergerakan mereka.

2

Jawapan

2016-08-06T14:15:52+08:00
1.Kehidupan remaja masa ini semakin mencabar.
2.Kehidupan remaja masa ini sukar dikawal sehingga banyak yang trjebak dlm pelbagai gejala seperti gengsterisme.
3.remaja lebih suka hidup bebas.
4.remaja tidak suka dikngkong oleh ibu bapa kerana mereka beranggapan bahawa praturan ibu bapa menyulitkan prgerakan mereka.
2016-08-06T18:59:36+08:00
1)Kehidupan remaja masa ini semakin mencabar.
2)Kehidupan remaja masa ini sukar dikawal.
3)Kehidupan remaja masa ini banyak yang terjebak dalam pelbagai gejala sosial seperti gengsterisme.
4)Remaja lebih suka hidup bebas kerana mereka beranggapan bahawa peraturan ibu bapa menyulitkan pergerakan mereka.
5)Remaja lebih tidak suka hidup terlalu dikongkong oleh ibu bapa kerana mereka beranggapan bahawa peraturan ibu bapa menyulitkan pergerakan mereka.
-Maaf jika salah,saya hanya mencuba-