Penglibatan dalam kokurikulum secara aktif memberikan kebaikan kepada para remaja.Namun demikian,masih banyak remaja yang kurang meminati aktiviti kokurikulum.Huraikan cara menggalakkan remaja meminati aktivitu kokurikulum di sekolah.

1

Jawapan

2016-08-08T15:04:25+08:00
- menubuhkan kelab2 mengikut minat pelajar
- menyediakan kemudahan asas
- menjalankan pemantauan