Jawapan

2016-08-09T22:17:27+08:00
•Kerajaan haruslah menjalankan kempen secara berterusan dan mesej kempen perlu jelas dan samapai kepada masyarakat.
•Masyarakar bandar mempunyai kesedaran kitar semula yang tinggi berbanding masyarakat luar bandar, terdapat banyak kemudahan kitar semula disediakan di bandar.
•Kita wajarlah menggalakkan rakyat malaysia mengamalkan sikap kitar semula untuk mengurangkan pembuangan sisa pepejal.
•Masyarakat luar bandar kurang kesedaran terhadap kitar semula .Pembuangan barangan kitar semula lebih rendah serta kurang informasi tentang kitar semula.