Jawapan

2016-08-11T04:56:51+08:00
Perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul,tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan.Penggunaan istilah lebih lazim digunkan dalam wacana ilmiah atau wacana khusus yang membincangkan bidang ilmu yang spesifik seperti kejuruteraan,pertanian,perubatan dan lain-lain