Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. (i) Salmiza telah menghiris ikan merah untuk dimasak oleh saya bersama-sama rakan tengah hari ini. (ii) Setiap pagi Danial Iskandar pergi ke sekolah pada pukul tujuh pagi dengan menumpang motosikal ayahnya. (iii) Koperal itu tidak mengindahkan kecederaan yang dialami sebaliknya mengejar terus peragut itu.

2
1)menghiris-menyiang

2)MENUMPANG-MEMBONCENG

3)mengindahkan-mengendahkan

Jawapan

2016-08-10T21:06:53+08:00
I)menghiris-memotong
ii)menumpang-menunggang
iii)mengindahkan-mengendahkan
1 1 1
1)menghiris-menyiang
2)MENUMPANG-MEMBONCENG
3)mengindahkan-mengendahkan
2016-08-10T21:08:30+08:00
1. Salmiza sedang menghiris ikan untuk dimasak oleh saya bersama-sama dengan rakan tengah hari ini.
2.Setiap pagi Danial Iskandar pergi kesekolah pada pukul tujuh pagi dengan membonceng motosikal ayahnya.
3.Koperal itu tidak mengendahkan kecederaan yang dialaminya,sebaliknya mengejar terus peragut itu.