Jawapan

  • sisha
  • Bercita-cita tinggi
2016-08-11T21:03:51+08:00
Pencapaian semasa dan masalah. Beberapa kejayaan telah dapat dikesan semenjak Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan dalam usaha mewujudkan perpaduan melalui penghapusan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Dari lapuran kajian separuh penggal Rancangan Malaysia Keempat telah menyatakan bahawa pendapatan purata sebenar isi keluarga telah bertambah baik seperti berikut: Melayu _ $ 290.00 Cina _ $ 565.00 India - $ 455.00 Kadar kemiskinan juga telah menurun daripada 49.3 % pada tahun 1971 kepada 29% pada tahun 1980 dan kadar ini dijangka akan menurun kepada 16.7% pada tahun 1990. Dari segi menghapuskan pengenalan kaum mengikut bidang kerja, penglibatan Bumiputera dalam semua sektor didapati juga telah meningkat. Bilangan pekerja disektor pembuatan telah bertambah dari 29% kepada 33% dan di sektor perdagangan pula bertambah dari 23.5% kepada 34%. Sebanyak 28 buah bandar baru telah dibangunkan dalam kawasan pembangunan wilayah di Johor Tenggara, Kelantan Selatan, Pahang Tenggara, Jengka dan Terengganu Tengah. Agensi-agensi kerajaan yang dilantik untuk membantu Bumiputera di dalam soal perdagangan dan pemilikan ekonomi juga telah berjaya meningkatkan bilangan Bumiputera di sektor tersebut. Penyertaan bumiputera telah bertambah dari 4.3% atau 279.6 juta dalam tahun 1971 kepada 12.4% atau $3273.7 juta dalam tahun 1980 Bilangan bumiputera yang terlibat dalam perniagaan juga telah bertambah dari 25,000 orang kepada 62,000 orang pada tahun 1980. Memandangkan kepada hanya tinggal kira-kira 5 tahun sahaja lagi tempoh masa DEB, pencapaian DEB hingga kini tidaklah begitu memuaskan seperti yang dirangkakan. Sehingga tahun 1984 hanya 18% penyertaan Bumiputera sahaja yang tercapai. Usaha untuk menambahkan pendapatan golongan miskin yang terdiri dari pekebun-pekebun kecil, pekebun getah, nelayan serta penanam padi masih tidak begitu berjaya sepenuhnya. Kadar kemiskinan telah naik sedikit dari 29% pada tahun 1980 kepada 30.2% semasa kajian semula Rancangan Malaysia Keempat dijalankan. Menyedari kepada hakikat-hakikat inilah, pihak kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar baru di dalam dan luar negeri saperti Dasar Pengswastaan, Persyarikatan Malaysia, Sogoshosa, Perindustrian Berat, Bersih, Cekap dan Amanah, Kepimpinan Melalui Teladan dan sebagainya dalam proses mempercepatkan pencapaian Dasar Ekonomi Baru itu. Dasar-dasar baru ini jika dipraktikkan dengan sepenuhnya akan memberi peluang-peluang yang lebih cerah untuk mencapai objektif negara iaitu perpaduan dan kemakmuran.