Jawapan

2016-08-12T21:52:13+08:00
Kerjaya merupakan suatu keperluan untuk setiap individu bagi menyara kehidupan seharian.Setiap individu bekerja bagi meningkatkan produktiviti Negara dan keperluan hidup sendiri serta keluarga. Bagi orang kelainan upaya (OKU) juga, tidak terlepas dalam mempunyai kerjaya dalam hidup. Hal ini kerana, mereka juga memerlukan kerjaya bagi memenuhi keperluan dan kehendak hidup mereka. Namun, menurut (Sarkees dan Scott 1986) mengatakan bahawa terdapat pandangan masyarakat terhadap golongan OKU yang menyebabkan mereka dilayan seperti golongan kelas kedua. Cabaran pekerjaan lebih hebat bagi golongan kelainan upaya (OKU). Hal ini adalah demikian kerana pelbagai cabaran terpaksa diharungi oleh golongan ini disebabkan kecacatan yang mereka alami.Masalah ini dapat dilihat denagn contoh berikut. Golongan cacat penglihatan lebih sukar mendapatkan pekerjaan kerana mereka tidak dapat melihat dan skop pekerjaan yang khusus untuk mereka sukar untuk diperolehi.Oleh hal yang demikian, masalah yang dihadapi oleh golongan ini dianggap sebagai satu cabaran dalam pekerjaan yang mereka harungi. Kebanyakan masyarakat mempertikaikan dalam mengambil pekerja OKU. Hal ini kerana, apabila seseorang OKU datang menemuduga, dalam pemikiiran penemuduga pasti mempunyai 1001 satu persoalan yang negatif tentang kebolehan yang ada pada golongan ini. Misalnya, “bolehkah dia merlakukan pekerjaan ini?”, “bagaimanakah dia dapat menerima arahan?” dan sebagainya. Hasilnya, menyebabkan OKU tidak dapat diterima dalam pekerjaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Haward (2000) mendapati terdapat 50 % hingga 70 % golongan OKU yang tidak mempunyai pekerjaan dan ada dalam kalangan mereka yang menerima pendapatan yang minimum. Masalah ini berkaitan dengan sikap golongan masyarakat yang menunjukkan sikap negatif dan memandang rendah terhadap keupayaan yang dimiliki oleg golongan OKU untuk bekerja.            Cabaran yang ditempuh oleh golongan ini sebenarnya adalah disebabkan persepsi masyarakat yang tidak yakin akan kebolehan mereka dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Namun pada hakikatnya,banyak produktiviti yang dibuat hasil kraftangan golongan kelainan upaya ini.Justeru, masyarakat seharusnya membuka mata dengan melihat kemampuan golongan supaya masyarakat tidak memandang rendah keupayaan mereka. 

if wrong means i am sorry i try my best