Jawapan

2016-08-14T21:06:07+08:00
 sinkope ialah singkatan. Contoh: tak (tidak), ku (aku), mu (kamu)
2016-08-14T21:11:16+08:00
Sinkope ialah pemendekan sesuatu kata Contoh sinkopeialah tidak menjadi tak. Sinkope berlaku dalam persajakan, percakapan harian, peminjaman kata asing dan perubahan zaman.