Jawapan

2016-08-20T10:17:39+08:00
 HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBERPengenalan1. Jumlah penduduk di negara-negara di dunia adalah berbeza-beza. 2. Jumlah penduduk disesebuah negara di dunia boleh dikategorikan kepada tiga jenis iaitu:(a) Penduduk berlebihan(b) Penduduk optimum(c) Kurang penduduk 3.Negara penduduk berlebihanbermaksud sesebuah negara mempunyai saiz penduduk yangterlalu besar sehingga sumber alamnya tidak dapat menampung keperluan penduduk dengansecukupnya. 4.Negara penduduk optimumbermaksud sesebuah negara mempunyai saiz penduduk yang dapatmenggunakan sumber alamnya dengan sepenuhnya dan menikmati taraf hidup yang paling tinggi. 5.Negara kurang penduduk bermaksud sesebuah negara mempunyai saiz penduduk yang kecilberbanding dengan sumber alamnya yang banyak tetapi tidak dapat digunakan dengansepenuhnya oleh penduduknya. 6. Sesebuah negara dianggap mempunyai penduduk berlebihan apabilasumber alamnya tidak cukup untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. 7.