Jawapan

2016-08-20T10:18:58+08:00
Di Negara penduduk berlebihan, penduduknya adalah terlalu banyak.Sumber semula jadi yang ada tidak dapat menampung keperluan penduduknya.Sedikit sumber dapat dieksport dan hal ini menyebabkan hasil pendapatan tidak cukup untuk membiayai perbelanjaan Negara.Kadar pengangguran juga adalah tinggi kerana peluang pekerjaan adalah terhad.Kebanyakan penduduk tinggal di luar Bandar dan terlibat dalam sector pertanian.Kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi.Kemudahan perubatan dan kesihatan, perumahan dan pendidikan adalah kurang.Kadar celik(kenal) huruf adalah rendah dan mereka mengalami kemiskinan.Amalan pemakanan adalah kurang.Jangka hayat sederhana.Tahap teknologi adalah rendah dan kaedah teknologi moden kurang digunakan.Kekurangan ini menyebabkan daya pengeluaran pertanian rendah dan sumber mineral tidak dapat diteroka sepenuhnya.