Mkm.cam mana nak selesaikan ni?
Cari nilai k jika x=y (k-m) apabila x=4, y=4 dan m=5.

2
Jawapannya 6 kan?
4= 4(k-5)
sorry. 4=4(k-5)
4=4k-20
4+20=4k
24=4k
6=k (24 bahagi 4)
Yes, jawapannya 6. I also got the same answer
Yaa..soalan lain? hihihih :p

Jawapan

2014-07-14T16:43:32+08:00
4=4 (k-5)
4=4k-20
k=4(4)-20
k=16-20
k=-4
2014-07-18T13:23:56+08:00
Cari nilai k jika x=y (k-m) apabila x=4, y=4 dan m=5
4=4(k-5)
4=4k-20
4+20=4k
24=4k
k=6