Band6: Sejarah telah membuktikan bahawa pemimpin terdahulu telah berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan kedaulatan tanah air daripada penjajahan kuasa asing.Merela telah berkorbankan harta benda,pangkat,malah nyawa sendiri tergadai dalam usaha memerdekakan tanh air.Pada pemdapan anda, apakah nilai murni yang dapat anda contoh daripada sikap pemimpin tempatan tersebut dan nyatakan cara anda perlu lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara pada masa lain.

1

Jawapan

2016-08-18T18:32:32+08:00
Pada pendapat saya nilai murni yang dapat saya contohi daripada sikap pemimpin tempatan tersebut ialah nilai bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin untuk tetap memimpin dan mempertahankan kedaulatan negara . seterusnya langkah yang perlu saya lakukan ialah melahirkan rasa cinta akan negara dan mencegah anasir-anasir yang membawa kepada keruntuhan kedaulatan negara.......