Jawapan

2016-08-21T20:47:26+08:00
Dasar sosial boleh dianggap sebagai satu jenis dasar yang memberi keutamaan kepada nilai-nilai sosial yang berlandaskan keadilan, kerohanian dan kemanusiaan. Kesemua nilai ini adalah perlu untuk pembangunan manusia yang seimbang dalam pelbagai aspek. Dasar sosial diperlukan oleh sesebuah negara yang membangun untuk menangani pelbagai masalah yang timbul, termasuk masalah sosial.
Dasar sosial menitikberatkan isu-isu seperti perpaduan negara, perhubungan kaum dalam masyarakat majmuk dan perhubungan kemasyarakatan. Keperluan-keperluan ini dipenuhi melalui pelbagai dasar seperti pendidikan, kebajikan masyarakat, sumber manusia dan sebagainya.

HASIL PEMBELAJARAN
1.            Menyenaraikan 5 dasar sosial di Malaysia. 2.            Menerangkan falsafah setiap dasar sosial tersebut. 3.            Menghuraikan strategi pelaksanaan setiap dasar sosial di Malaysia. 4.            Mengenalpasti pencapaian setiap dasar sosial yang dinyatakan.
13.1  DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAAN
Sejak sebelum merdeka, beberapa dasar telah diadakan untuk menggubal sistem pendidikan di negara ini. Sesuai dengan senario politik yang berlaku pada waktu ini, Tanah Melayu ingin mencapai kemerdekaan dan perpaduan yang merupakan elemen penting untuk menjayakan rancangan tersebut. Salah satu cara ialah melalui pendidikan.
Justeru, pihak pemerintah telah memperkenalkan satu Jawatankuasa Pelajaran 1955 yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Akhirnya, satu dasar pendidikan telah diperkenalkan oleh beliau yang dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Pada tahun 1960 satu lagi dasar telah diadakan untuk menyemak semula Penyata Razak 1956. Dasar ini dikenali sebagai Penyata Rahman Talib 1960[1].
Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961 digubal berdasarkan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Matlamat utama dasar ini ialah untuk mewujudkan persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat. Selepas itu, Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada 1974 untuk mengkaji semula dasar pendidikan bagi menyesuaikannya dengan pekembangan ekonomi negara, membentuk masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin di samping memenuhi sumber manusia dalam pembangunan negara. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. Proses pembentukan individu cemerlang dan berorientasikan masyarakat ini diasaskan kepada Falsafah Pendidikan Negara.