"Luqman al-Hakim berpesan kepada anaknua supaya bercakap dengan lemah lembut dan sopan serta melarang anaknya menggunakan bahasa yang kesat" kemukakan hujah anda apa yang akan berlaku kepada masyarakat sekiranya pesanan tersebut diabaikan. (4 markah)

1

Jawapan

2016-08-18T16:15:32+08:00
Masyarakat antara agama atau bangsa akan berpecah belah iatu tida bersatu lagi. masyarakat yang harmoni tidak akan wujud lagi. hormat menghormati antara satu sama lain akn berkurangan. dipandang rendah oleh Negara lain/Negara akan mundur.