Jawapan

2016-08-25T15:26:45+08:00
Pendahuluan awak bagilah ulasan tentang bagaimana awak lihat internet menjadi dasar kehidupan kita.
Ini isi:cuba ulas setiap maklumat yang ada.Kaitkan tajuk karangan anda dengan palang yang mencancang dan mengufuk.Buat beberapa perengan untuk ulasan kamu tentang bar2 yang ada.Contohnya,'Pada bulan JAnuari peratusan pengguna internet hanya 10%'.Ulaskan juga kenapa hal ini terjadi.Contohnya, 'Hal ini kerana remaja pada bulan itu belum mula mengenali internet.'
Penutup awak,awak bagilah apa harapan pasal penggunaan internet pada zaman ini dan cadangan awak agar tidak terjerumus ke penggunaan internet yang melampau.