Jawapan

2016-08-22T15:17:30+08:00
Etiap murid mempunyai kebolehan dan pendapat yangtersendiri. Kita sebagai seorang murid perlu menghormatikebolehan yang dimiliki oleh rakan kita itu. Selain itu, kita jugaperlu menghormati pendapat yang berbeza di kalangan kita didalam kelas.Antara cara kita boleh menghormati pendapat orang lainialah dengan bersikap positif dalam menerima pandangan, kritikan,dan teguran daripada guru dan rakan. Dengan cara ini, kita akandapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan suasana yangharmoni dalam kelas kita.Selain itu, kita juga perlu berfikir sama ada pendapat rakankita itu berguna ataupun sebaliknya. Jika pendapat itu tidaksesuai, kita haruslah menyatakan perasaan kita supaya rakan kitamenerima ia dengan hati yang terbuka. Ini dapat mengelakkanperselisihan faham, cemburu, dengki, pergaduhan, buli, danperasaan tidak puas hati.Kesimpulannya, pelbagai pendapat yang ada dalam kalangankomuniti di sekolah mestilah kita hormati dan hargainya