Jawapan

2016-09-02T18:19:56+08:00
Kemasukan tenaga buruh yang dibawa masuk daripada negara China dan India ke Tanah Melayu bagi memenuhi kepentingan ekonomi penjajah telah mengubah landskap sosioekonomi masyarakat ketika itu. Amalan ‘Pecah dan Perintah’ daripada penjajah British telah menggalakkan perkembangan masyarakat yang tidak seimbang disebabkan perbezaan aktiviti perekonomian dan penempatan berdasarkan kaum.
2016-09-02T18:21:09+08:00
Latar belakang pembangunan ekonomi zaman penjajah
-kemasukan tenaga buruh
-dibawa masuk daripada negara China dan India
-bertujuan memenuhi kepentingan ekonomi penjajah
-wujud dwiekonomi(ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan)