Jawapan

Jawapan Paling Bijak!
  • ICE1
  • Tangan Bantuan
2016-08-26T13:57:15+08:00
Pertama sekali, gejala rasuah yang semakin meluas di Malaysia.Hal ini akan menjejaskan kestabilan politik.Justeru, langkah mengatasinya ialah menguat kuasakan undang-undang berkenaan.Contohnya, Akta Pencegahan Rasuah . Selain itu, semangat patriotisme yang kurang oleh rakyat Malaysia.Hal ini menyebabkan sistem ekonomi yang merosot.Sehubungan dengan itu, dasar-dasar berkenaan perlulah diadakan.Contohnya, Dasar Satu Murid Satu Sukan.Seterusnya, sistem teknologi yang ketinggalan zaman di negara kita. Hal ini akan menyebabkan dan taraf hidup rakyat yang rendah.Justeru, pihak kerajaan haruslah mengeksport teknologi yang canggih ke dalam negara kita bagi meningkatkan taraf hidup rakyat.Contohnya, mesin perubatan yang lebih canggih.Akhirnya, rakyat Malaysia tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas terutama dalam bidang geometri, matematik dan sains.Hal ini menyebabkan bangunan di negara kita kurang menarik perhatian oleh pelancong asing.Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan haruslah berusaha dalam melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan dalam bidang geometri, matematik dan sains.Contohnya, mengubahsuaikan dan meningkatkan kualiti bahan pembelajaran para mahasiswa dan mahasiswi di universiti.
2 4 2