Jawapan

2016-08-23T22:32:08+08:00
Faktor Penyumbang kejayaan Tamadun
i. Politik yang kukuh dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah tamadun umpamanya tamadaun Rom dan Parsi pada awalnya mempunyai asas politik yang kukuh dengan system pemerentahan yang teratur dan kuat. Pihak-pihak musuh tidak dapat mengganggu-gugat Negara meyebabkan usaha-usaha membangunkan tamadun tidak terhenti .
ii. Kedudukan sesebuah tamadun atau Negara yang strategic boleh menyebabkan sesebuah tamadun itu dapat berkembang dengan pesat kerana penyebaran tamadun sesebuah Negara itu samada jalan air atau darat.
iii. Rangsangan keagamaan juga boleh menyebabkan sesebuah tamadun itu berkembang maju. Keadaan ini dapat kita lihat dengan tamadun islam. Agama islam mendorong umatnya supaya mencari ilmu penmgetahuan samaada melalui Al-Quran itu sendiri atau melalui tanda-tanda alam sekitar dan budaya manusia. Keadaan ini telah menyebabkan tamadun islam berkembang pesat semasa khulafak umayyah dan juga pada zaman pemerentahan khulafa’ Abasiyyah.
vi. Toleransi dengan tamadun lain juga boleh menyebabkan sesuatu tamadun yang baru akan lebih berkembang dengan pesatnya dengan mengkaji tamadun yang telah lalu dengan penambahbaikan sesuatu ilmu pengetahuan seterusnya mencipta tamadun mereka sendiri.