Jawapan

2016-08-24T20:48:33+08:00
1.Tangungjawab Sultan dan Menteri

Sultan dan menteri menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain

2.Agama islam

Agama Islam menjadi agama rasmi kedua-dua buah negeri

3.Perlantikan Menteri Besar

Raja berhak memilih Menteri Besar

Jemaah Menteri menentukan jawatan Naib menteri Besar

4 .Syarat menjadi Menteri

Mesti berbangsa Melayu, beragama Islam dan merupakan rakyat kedua-dua negeri

2016-08-24T23:38:25+08:00
1.Tangungjawab Sultan dan Menteri

Sultan dan menteri menteri dilarang menyerahkan negeri kepada kuasa lain

2.Agama islam

Agama Islam menjadi agama rasmi kedua-dua buah negeri

3.Perlantikan Menteri Besar

Raja berhak memilih Menteri Besar

Jemaah Menteri menentukan jawatan Naib menteri Besar

4 .Syarat menjadi Menteri

Mesti berbangsa Melayu, beragama Islam dan merupakan rakyat kedua-dua negeri