Jawapan

2016-08-26T19:54:06+08:00
Undang- undang tidak bertulis juga dikenali sebagai adat. Terdapat dua adat iaitu § Adat Perpatih § Adat Temenggung Adat Perpatih o Adat perpatih ini telah diasaskan oleh oleh datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung, Sumatera. o Diguna pakai oleh orang Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan dan di Naning, utara Melaka. o Dalam adat ini, musyawarah merupakan asas bagi pentadbiran dan penyelesaian masalah. o Musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan semua suku o Di Negeri Sembilan terdapat 12 suku dan setiap suku dianggap sebuah keluarga yang besar. o Ahli setiap suku tidak dibenarkan berkahwin dengan seseorang daripada suku yang sama. Setiap suku ini mempunyai ketua adat yang dikenali sebagai Lembaga. o Dari segi pemilihan ketua pula, ketua di pelbagai peringkat dilantik oleh kumpulan ketua daripada peringkat bawah. o Adat Perpatih bersifat matrilineal iaitu nasab keturunan yang lebih mengutamakan jurai keturunan. Oleh itu anak perempuan diber hak memiliki harta. Adat Temenggung o Adat Temenggung ini diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang memerintah Palembang, Sumatera. o Pada mulanya adat ini dipengaruhi oleh ajaran Hindu. o Kemudiannya adat ini telah disesuaikan dengan ajaran Islam oleh mazhab Shafie. o Berasaskan sistem parilineal iaitu lebih mementingkan jurai keturunan bapa atau keturunan bapa lebih diberi keutamaan daripada jurai keturunan ibu. o Dalam pembahagian harta pusaka, anak lelaki lebih diutamakan daripada anak perempuan iaitu bertepatan dengan hukum faraid dalam Islam. o Dalam soal perkahwinan pula seseorang individu bebas untuk mendirikan rumahtangga dengan pasangan pilihannya ( termasuklah sepupu) asalkan tidak melanggar ketetapan hukum Islam.