Jawapan

2016-08-25T21:46:15+08:00
Emasa pelancaran majlis perdagangan Malaysia pada 28 Feb 1991. Y.A.B. perdana menteri telah membentangkan satu kerja bertajuk "Malaysia melangkah kehadan"yang mengandungi pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah Negara maju menjelang tahun 2020 dikenali wawasan 2020