Jawapan

  • ICE1
  • Tangan Bantuan
2016-08-26T16:27:03+08:00
(i)Rancangan Malaysia Kedua(1971-1975)
Matlamat:
-menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan dan wilayah.
-membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan menambahkan pendapatan.
-menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi.
-menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
-beberapa agensi ditubuhkan.(rujuk buku teks tingkatan 5 muka/surat202)

(ii)Rancangan Malaysia Ketiga(1976-1980)
Matlamat:
-membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.
-meneruskan Program Pembangunan Pertanian dan Perindustrian.
-Untuk meningkatkan produktiviti , membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.
-pembukaan tanah oleh agensi seperti KEJORA, KETENGAH,DARA,dan KESEDAR.
-tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit bagi keperluan eksport.

(iii)Rancangan Malaysia Keempat(1981-1985)
-tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat berasaskan pelaburan modal, penggunaan teknologi tinggi dan keperluan tenaga pekerja mahir.
-HICOM ditubuhkan pada 1980 untuk menguruskan projek industri berat.
-contohnya perusahaan baru dibuka di Skudai,Johor ,Senawang,Negeri Sembilan dan Bintulu,Sarawak.
-diperkenalkan zon perdagangan bebas di Bayan Lepas Pulau Pinang dan Sungai Way,Selangor.
-PNB dan ASN dilancarkan pada 1981 untuk mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara Bumiputera dan bukan Bumiputera.
-Dasar Pertanian Negara (DPN) dibentuk pada 1984 untuk menggiatkan sektor pertanian secara bersepadu.

(iv)Rancangan Malaysia Kelima(1986-1990)
Matlamat:
-meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan pelesenan dalam sektor swasta.
-syarat pelaburan modal asing dilonggarkan.
-meningkatkan pelaburan sektor perindustrian berasaskan eksport.
-meningkatkan kecekapan pengurusan agensi kerajaan supaya dapat bekerjasama dengan sektor swasta.
-Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malaysia bagi meningkatkan industri pelancongan.
-bidang penyelidikan dan pembangunan dimajukan untuk meningkatkan kecekapan gun tenaga tempatan.