Jawapan

2016-08-26T13:16:14+08:00
-Perjanjian Aqabah 1 (621 M) ialah perjanjian Nabi Muhammad s.a.w. dengan 12 orang dari Yathrib yang kemudian mereka memeluk Islam.Perjanjian Aqabah ini terjadi pada tahun kedua belas kenabian Nabi Muhammad S.A.W.
-Kemudian mereka berbaiat (bersumpah setia) kepada perjanjian Aqabah 2 (622 M).Perjanjian Aqabah 2 ialah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. terhadap 73 orang lelaki dan 2 orang wanita dari Yathrib. Wanita itu adalah Nusaibah bintu Ka’ab dan Asma’ binti ‘Amr bin ‘Adiy. Perjanjian ini terjadi pada tahun ketiga belas kenabian. Mush’ab bin ‘Umair kembali ikut bersamanya beserta dengan penduduk Yatsrib yang sudah terlebih dahulu memeluk Islam.
terima kasih Irahsyah..sbb tlong jwab
sama2