Jawapan

2016-08-27T00:38:56+08:00


Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. ini adalah dirancangkan guru secara sisitematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.

kepentingan
1 guru dan murid dapat berkomunikasi

2 guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar,hanya bermakna apabila ada pembelajaran,
melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman,
melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau symbol,
ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian,

boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber,

3proses yang melibatkan interaksi dua hala