Jawapan

2016-08-27T09:09:57+08:00
Untuk soalan (b), 

Luas segiempat sama - luas sektor = luas kawasan berlorek.
Sebuah segiempat sama mempunyai panjang sisi yang sama, dan sudut setiap bucunya ialah 90º.

Maka luas segiempat : [panjang × lebar]
7 × 7 = 49cm²

Luas sektor yang berjejari 7cm pula : [ (sudut/360º) × π × j² ]
(90º/360º) × (22/7) × 7² = 38.5cm²

Luas kawasan berlorek :
49 - 38.5 = 10.5 cm²

oh yes. than you, i remember it now. thank you so muchh <3
*thank
Sama-sama ;)