Jawapan

  • fynn
  • Bercita-cita tinggi
2016-08-27T13:56:15+08:00

Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan ekonomi negara.

F1 Kewangan H1a Kekurangan modal H1b Nilai mata wang turun naik/spekulasi mata wang oleh kuasa besar

F2 Pelaburan H2a Kejatuhan pasaran saham H2b Pelabur berpindah ke negara lain H2c Masalah menarik pelabur asing

F3 Teknologi H3a Teknologi masih rendah H3b Masih bergantung kepada teknologi luar

F4 Globalisasi H4a Persaingan dengan negara maju H4b Pengiktirafan oleh negara-negara maju H4c Salah guna laman sesawang

F5 Pasaran H5a Menembusi pasaran antarabangsa H5b Pasaran terhad H5c Tekanan/sekatan negara maju

F6 Tenaga Kerja H6a Kurang mahir H6b Bergantung kepada negara luar H6c Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara H6d Kurang pengetahuan/kemahiran

F7 Gejala Sosial H7a Keruntuhan akhlak masyarakat/golongan remaja H7b Penyalahangunaan dadah yang sentiasa meningkat H7c Nilai-nilai kemanusiaan pudar seperti rasuah, pembunuhan, buang bayii.

 

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas

F1 Penguasaan ilmu H1a Menjadi hub pendidikan H1b Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa H1c  Pendidikan sepanjang hayat H1d  Melahirkan modal insan bertaraf dunia H1e  Pendidikan mayaH 1f  Pendidikan ke luar Negara H1h  Program berkembar universiti tempatan dengan luar Negara

F2 Kemahiran H2a Penguasaan ICT dan teknologi maklumat H2b Menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara H2c Menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan          kemahiran H2d   Mendapatkan latihan di luar Negara

F3 R&D H3a Menghasilkan produk berkualiti tinggi H3b Memperuntukkan dana yang mencukupi H3c Mendapatkan hak milik/paten H3d Meneroka bidang baru yang menguntungkan Negara

F4 Kewangan H4a Penggabungan bank H4b Tambatan mata wang H4c  Memperkenalkan dinar emas H4d  Memperluas perbankan Islam

F5 Pasaran H5a Meningkatkan kualiti barangan H5b Mencari pasaran baru H5c Mengadakan promosi/pameran H5d E-dagang/E-ekonomi

F6 Modal Insan H6a Memperkukuh jati diri/PLKN H6b Menerapkan integrity/anti rasuah H6c Memperkasa sekolah agama H6d Konsep 1 Malaysia H6e Merealisasikan Wawasan 2020 H6f Mendaulatkan Bahasa Melayu, memperkasa Bahasa Inggeris H6g Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan