John menyimpan RM5 000 di dalam akaun simpanan tetap dengan faedah ringkas sebanyak 4% setahun dan RM4000 di dalam akaun simpanan yang membayar faedah ringkas sebanyak 1.25% setahun. Berapakah jumlah wang yang John ada selepas setahun?

1

Jawapan

2016-08-28T08:32:26+08:00
RM5000 × 4% = RM200 , RM5000 + RM200 = RM5200 , RM4000 × 1.25% = RM50 , RM5200 - RM50 = RM5150