Jawapan

2016-08-28T11:41:34+08:00
Menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu yang betul.
Memupuk minat murid untuk berkarya dan mencungkil bakat seni sastera.
Membantu mempertingkatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid.
Memberi kesedaran tentang kepentingan dan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
Thank you very much for your help