Jawapan

2016-08-28T17:40:35+08:00
F1 Negeri Johor, Perak dan Pahang adalah pewaris kepada Kesultanan
Melayu Melaka.
F2 Institusi kesultanan,
H2a adat istiadat Melayu,
H2b agama Islam
H2c bahasa Melayu telah diteruskan oleh negeri-negeri tersebut.
F3 Kerajaan Johor, Perak dan pahang adalah diasaskan oleh kerabat diraja
Melaka.
F4 Gelaran Sultan telah digunakan oleh negeri-negeri tersebut seperti mana yang pernah digunakan oleh Sultan semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka.
F5 Warisan tahta kerajaan Negeri adalah berdasarkan jurai keturunan sebelah bapa.
H5a Putera Sulung akan dilantik menggantikan Sultan yang mangkat.

H5b Adik lelaki sultan akan mewarisi tahta kerajaan jika sultan tidak
mempunyai anak lelaki.
F6 Sistem yang diamalkan oleh Melaka iaitu Sistem Pembesar Empat Lipatan telah diikuti oleh Johor, Perak dan Pahang.
H6a yang mempunyai perbezaan dari segi gelaran kepada pembesarnya.
F7 Undang-Undang yang diamalkan di negeri Johor, Perak dan Pahang juga adalah warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka
H7a ia adalah berdasarkan Hukum kanun Melaka dan telah dipinda dan diubah suai mengikut keadaan setempat.
H7b Ini dapat dilihat pada Undang-Undang Pahang yang telah disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah pada tahun 1596 sangat dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka.