Jawapan

2016-08-28T19:16:47+08:00
Agenda lain-lain lebih tepat jika digunakan di hujung ayat.
Contoh : Mesyuarat ini akan berakhir dalam masa sejam lagi kerana masih terdapat agenda lain-lain yang ingin didiskusikan.

Lain-lain agenda biasanya digunakan di awal ayat.
Contoh : Lain-lain agenda diutarakan dalam perhimpunan itu. // Bermacam-macam agenda diutarakan dalam perhimpunan itu.

Lain-lain di sini boleh membawa maksud selain yang dibicarakan atau yang berbeza-beza. Maka, penggunaannya bergantung kepada ayat yang diberi.

Contoh untuk komprehensi :
1. Agama rasmi negara Malaysia ialah Islam tetapi agama lain-lain bebas diamalkan menurut Perlembagaan Malaysia. *Di sini, agama lain-lain ialah agama selain Islam.

2. Lain-lain manusia mempunyai personaliti yang lain-lain. *Di sini, lain-lain bermaksud berbeza. 
Ohh, macam tu. Terima kasih ☺️
Lain-lain agenda yang berkaitan dengan masalah sosial dalam kalangan murid turut dibincangkan dalam mesyuarat itu. Apa kesalahan bahasa di sini ?
2016-08-28T21:34:24+08:00
Agenda lain-lain yang lebih tepat