1. nyatakan tiga faktor yang penting dalam pemilihan idea untuk menghasilkan sesebuah projek
2.nyatakan fungsi bagi komponen
3.nyatakan ciri-ciri tanaman hiasan yang memerlukan pemasuan semula
4.nyatakan panduan menyaji secara berpek
5.nyatakan tiga jenis sayur-sayuran dengan betul
sayur .................. jenis
bendi
saderi
lobak putih
6.nyatakan tiga jenis penyudah
7.nyatakan tiga ciri lisu pemadan
8.nyatakan tiga bahan yang digunakan untuk menjahit tampal cantum
9.nyatakan tiga peranan persatuan pengguna
10. nyatakan jenis keratan batang dan berikan perbezaan antara keduanya
11. nyatakan perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memilih keratan batang
12.berikan tiga contoh tumbuhan yang boleh dibiakan melalui keratan batang
13.nyatakan masakan yang boleh disediakan
14. nyatakan kaedah membuat masakan
15.terangkan langkah menghasilkan masakan itu
16.nyatakan dua bahan yang boleh digunakan untuk menghias masakan
17.lukiskan projek litar mudah elektronik
i)LED 1 & 2
ii)R1
iii)buzer
v)TR
18.terangkan maksud lukisan skematik dan lukisan bergambar
19.nyatakan nama bagi dua motor dan berikan dua contoh alatan yang menggunakan motor
20. terangkan secara ringkas ciri-ciri dua jenis motor

2

Jawapan

2016-08-29T19:50:13+08:00
9. (a) Menyebar Maklumat :- Semua hasil kajian dan penyelidikan yang dijalankan oleh persatuan pengguna akan disiarkan melalui media massa dam majalah persatuan pengguna seperti Utusan Pengguna yang dikeluarakan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang

(b) 
Memberi pendidikan pengguna :- Persatuan pengguna berusaha memberi pendidikan, latihan dan kesedaran kepada pengguna melalui aktiviti ceramah, kursus, forum, seminar dan pameran dengan kerjasama dengan agensi kerajaan Usaha yang dijalankan bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pengguna tentang hak mereka di sisi undang-undang

(c) 
Memberi Bantuan dan Khidmat Nasihat:-
Persatuan pengguna membantu meningkatkan kemahiran pengguna dalam memilih, membeli dan menggunakan barangan melalui konsumerisme. Persatuan pengguna juga berusaha melahirkan pengguna yang bijak dan berjimat-cermat semasa berbelanja untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka dengan mengedarkan risalah, menerbit majalah pengguna dan mengadakan ceramah konsumerisme
2016-09-02T11:51:29+08:00
16. cili merah dan telur dadar