1. 2²/₃+ 5¹/₄ + 3¹/6=

2. Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor yg disusun secara menaik
ⅰ.③④⑧②⑤⑦ ⅱ.③⑥②⑦④①
ⅲ. Q ⅳ.③⑦①⑤⑨③
Nombor yg manakah diwakili oleh Q?
a. 351493
b. 369173
c. 384579
d. 395216


3. 0.7juta. - ³/8juta - 26ratus


4. 1 5per enam daripada 4 tahun=


1

Jawapan

2016-08-29T19:11:17+08:00
Er sy kurang jelas soalan awk
Y g MNA?
Yg MNA?
blh terang kn sikit x soalan awq ni