Jawapan

2016-08-29T22:04:10+08:00
Jawapannya adalah 12.86cm^3 guna fomula v/t=v/t and t kena dlm kelvin
Jika isipadu asal ialah 15cm3, mustahil isipadunya kurang daripada 15 kerana ia mengalami pengembangan akibat tindakan zarah2 udara aktif menolak dinding belon sehingga ia mengembang. Anda tahu cara menyelesaikannya cuma tersilap dalam pengiraan...
2016-08-31T18:17:23+08:00
★ Hukum Charles menyatakan bahawa bagi suatu jisim gas yang tetap, isi padu gas berkadar langsung dengan suhu mutlak di bawah tekanan tetap.

V / T₁ = V₂ / T

*Setiap nilai T perlu ditukar dalam unit Kelvin (K) dengan menambah 273 kepada nilai suhu dalam darjah Celcius (ºC) yang diberi.

Pengumpulan data :
V₁ = 15cm³
T₁ = (273 + 27) = 300K
V₂ = ? ---> Ini yang kita nak cari
T₂ = (273 + 77) = 350K

Dalam soalan ini, kita perlu mencari V₂ , maka
V₂ = (V₁ / T₁) × T₂
     = ( 15 / 300 ) × 350
     = 17.5cm³

∴ Isipadu akhir belon = 17.5cm³