Jawapan

2016-08-31T10:25:04+08:00
Mula - mula, kumpulkan kesemua data yang diperoleh daripada soalan.

Janjang aritmetik ini :
(x), (x+2), (x+4), .... 

Diberi beza sisi segi tiga sama dengan sisi segi tiga sama yang sebelumnya ialah 2. Maknanya sisinya akan terus bertambah 2, sehinggalah habis 765cm dawai yang digunakan.

Diberi panjang utas dawai ialah 765cm. Tiga segi tiga sama dalam rajah tu hanyalah 3 daripada 15 segi tiga sama yang dibentuk. Ini bererti segi tiga sama yang terbentuk ada 15, dan jumlah kesemua sisi ialah 765cm. Dalam kata lain, dengan seutas dawai 765cm, 15 buah segi tiga sama dapat dibentuk dengan sisinya, x, bertambah 2 untuk sisi segi tiga sama seterusnya. 

Maka, kita ketahui :
a = x
d = 2
S15 = 765

S15 = 765
765 = (n/2) [ 2a + (n-1)d ]
765 = (15/2) [ 2(x) + (15-1)2 ]
765 = 7.5 [ 2x + (14)2 ]
765 = 7.5 ( 2x + 28 )
2x + 28 = 765 ÷ 7.5
2x + 28 = 102
2x = 102 - 28
2x = 74
x = 37 cm

1 5 1