Jawapan

2016-10-02T15:17:06+08:00

Perkaitan Pembentukan Persekutuan Dengan Kedaulatan Malaysia

Konsep Federalisme (Persekutuan)Mengelakkan campur tangan kuasa luarMewujudkan sistem pentadbiran demokrasiKemajuan Pembangunan dan Ekonomi

Jawapan Perkaitan Persekutuan Dengan Kedaulatan Malaysia

Konsep federalisme (Persekutuan) di negara Malaysia telah wujud dan diguna pakai sejak 1896. Ia bermula apabila kerajaan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) diperkenalkan melalui Perjanjian Persekutuan 1895 yang menggabungkan empat negeri yang dijajah British iaitu Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan di bawah satu kerajaan pusat yang diketuai oleh seorang Residen Jeneral. Setiap negeri itu pula diketuai oleh seorang Residen yang mentadbir berdasarkan panduan kuasa yang telah digariskan. Kini di Malaysia, ketua Menteri mentadbir setiap negeri dimana Perdana Menteri mengetuai pentabdiran negara . Bagaimanapun, Yang Di Pertuan Agong merupakan simbol kedaulatan negara dan berada di hierarki pemerintahan yang paling tertinggi.

Pembentukan Persekutuan 1895 telah mengelakkan campur tangan kuasa luar. Sistem pentadbiran berkonsepkan Federalisme telah menyebabkan Malaysia dibahagikan kepada dua peringkat kuasa iaitu kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Setiap kerajaan mempunyai had bidang kuasa masing-masing serta bebas daripada campur tangan orang lain. Secara teorinya, kerajaan pusat mempunyai bidang kuasa memerintah melalui Dewan Rakyat, manakala kerajaan negeri pula melalui Dewan Undangan Negeri. Di antara kuasa-kuasa yang ada pada kerajaan pusat adalah kewarganegaraan Persekutuan, hubungan luar, pertahanan, keselamatan dalam negeri, kewangan, pendidikan, perdagangan dan industri.

Pembentukan Persekutuan juga telah mewujudkan sistem pentadbiran demokrasi. Berbeza dengan sebelum jajahan British, Sultan mempunyai kuasa mutlak dan rakyat tidak berhak menentukan pemerintah. Sistem pentadbiran Pesekutuan telah menyebabkan Malaysia ditadbir dibawah pentabdiran demokrasi yang diserap daripada negara Barat . Perdana Menteri dipilih berdasarkan undian rakyat dibawah pilihanraya yang diadakan setiap 5 tahun. Walaubagaimanapun, kuasa Perdana Menteri terhad dan segala keputusan tertakluk dibawah Yang Di Pertuan Agong.

Pembentukan Persekutuan juga telah meningkatkan kemajuan pembangunan dan ekonomi. Menerusi pentabdiran Persekutuan, sistem pentadbiran yang seragam telah menyumbang kepada keseimbangan ekonomi. Dibawah sistem pentadbiran persekutuan juga, segala hasil bumi disetiap negeri akan diagihkan kepada kerajaan pusat . Contohnya kerajaan pusat di Kuala Lumpur kaya dengan kemajuan pembangunan pencakar langit yang dikenali dipersada dunia seperti Menara Berkembar Kuala Lumpur (KLCC) dan Menara Kuala LumpurĀ 


Sumber: Perkaitan Pembentukan Persekutuan Dengan Kedaulatan Malaysia | melvister.com

1 5 1