Jawapan

2016-08-31T06:32:21+08:00
TiungSAT-1 ialah mikrosatelit pertama Malaysia yang dilancarkan pada 26 September 2000. . TiungSAT-1 dilancarkan dengan membawa 3 misiiaitu pencerapan bumi, ujikaji saintifik Cosmic-Ray Energy Disposition Experiment (CEDEX) dan juga aplikasi komunikasi.