Berdasarkan jawapan (ii),jarak antara titik R dengan titik Q adalah sama dengan jarak antara titik Q dengan P.Tandakan titik R pada rajah 10 dan seterusnya,nyatakan jarak mengufuk dan mencancang titik R dari titik P

1

Jawapan

2016-08-31T16:09:23+08:00