Jawapan

2016-08-31T14:36:00+08:00
Diantara cara mengatasi ancaman pihak luar adalah dengan mengawasi setiap pergerakan di dalam dan luar negara.Hal ini membantu kita lebih bersedia menentang dan mengelakan ancaman-ancaman yang mampu membahayakan nyawa rakyat.

seterusnya,mempertingkatan dan sentiasa berhati-hati mengenai pengaruh media massa atau cetak seperti berita-berita di laman sosial yang mampu membawa pengaruh yang buruk,risalah-risalah keganasan oleh militan,surat khabar yag berbau haluan kiri.Perkara bahaya kepada generasi muda dan belia ke negara kita.Ibu bapa atau penjaga perlu memainkan peranan penting dalam memantau aktivi anak-anak mereka agar tidak dimanupulasikan atau diajak menjadi pengganas atau melakukan sesuatu yang mampu mengancam dirinya,keluarga,bangsa,kedaulatan negara.

sabotaj dari pihak luar seperti merosakan atau menyulitkan hal negara dan mampu membahayakan kedaulatan negara,keutuhan perpaduan dan keselamatan bangsa.