Jawapan

2016-08-31T21:00:03+08:00
Ramai pelancong dari luar negara datang melancong ke Malaysia.
sia mahu jawapan yang penuh. sebab saya sedang menyiapkan kerja rumah sejarah kertas tiga..
2016-08-31T21:32:58+08:00
Yang pertama ialah pasaran barangan eksport Malaysia semakin luas. Hubungan diplomatik antarabangsa ini membolehkan urusan eksport yang baik dan seterusnya dapat menjana ekonomi negara.

Yang kedua ialah dapat saling bertukar teknologi. Negara-negara lain yang maju boleh membantu Malaysia dalam perkembangan kemajuan sains dan teknologi dengan membawa masuk teknologi baharu ke dalam Malaysia. Dengan ini, Malaysia tidak akan ketinggalan dalam arus globalisasi yang sarat dengan persaingan kemajuan sains ini.

Yang ketiga ialah dapat membanteras kes penyeludupan barang. Kes penyeludupan barang merupakan kes yang serius kerana merugikan negara. Penyeludupan barangan seperti bahan api berlaku di sempadan negara, contohnya antara Thailand dengan Malaysia. Apabila kes ini berlaku, Thailand dan Malaysia dapat bekerjasama mengawal sempadan untuk membejat kes ini daripada berlaku berterusan.

Yang keempat ialah pelaksanaan program pertukaran murid. Program ini penting untuk bertukar ilmu dengan negara lain. Contohnya, pelajar Malaysia yang terpilih daripada Sekolah Menengah Sains dihantar ke Jepun dan pelajar dari Jepun pula dihantar ke Malaysia untuk tujuan akademik.

Yang kelima ialah mendapatkan tenaga buruh. Contohnya antara Malaysia dengan Bangladesh. Kekurangan tenaga buruh dalam Malaysia dapat diatasi dengan mengambil buruh dari luar negara. Maka pembangunan Malaysia dapat dijalankan dengan lebih baik atas sumbangan buruh luar memandangkan ramai rakyat Malaysia menganggur atau terlalu memilih dalam alam pekerjaan.