Jawapan

2016-09-01T14:29:51+08:00
Pencemaran udara adalah bahan udara yang memberi kesan buruk kepada manusia . Pencemaran ini berpunca daripada pembuangan sisa toksik , membina kilang di kawasan perumahan serta merokok pada kawasan yang dikunjungi oleh orang . Akibat daripada pencemaran ini , manusia tidak dapat bernafas dengan tenang dan boleh menyebabkan sesak nafas . Kerajaan hendaklah menguatkan kuasa undang-undang atau mengenakan denda bagi sesiapa yang membina kilang di tempat awam .

- Harap ia membantu ! :)
2016-09-03T16:37:30+08:00
Pencemaran udara boleh didefinisikan sebagai terdapatnya gas, cecair atau zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlakunya perubahan yangmenjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Pencemaran udara disebabkan oleh pelepasan asap melalui ekzos kenderaan, kawasan industri yang melepaskan asap atau bahan pencemar, dan penggunaan dapur arang atau kayuyang tidak terkawal. Jenis Pencemaran Udara Pencemaran udara boleh dikelaskan kepada dua bahagian iaitu primer dan sekunder. Pencemaran udara primer bermula apabila penghasilan sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat daripada pembakaran yang tidak lengkap. Proses ini akan menyebabkan zarah-zarah yang halus terampai di udara dan memberikan kesan sampingan kepada kesihatan manusia. Kebanyakan pencemaran udara primer ini dilepaskan melalui ekzos kenderaan, kawasan industri yang melepaskan asap atau bahan pencemar, dan penggunaan dapur arang atau kayu yang tidak terkawal. Pencemaran udara sekunder pula adalah hasil daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap air di udara.